Za minimálního zájmu vlastních členů (totální absence rodičů mládežnických týmů, minimální zájem hráčů „B“ mužstva) ale i širší veřejnosti proběhla v sobotu 29.3.2014 volební valná hromada fotbalového oddílu. Do nového volebního období bude miletínský fotbal zastupovat sedm členů výkonného výboru. Čtveřici staronových ( Ondřej Machačka, Luáš Horák, Antonín Kraus a Jan Kučera) doplnili noví kandidáti Vladimír Marek, Ondřej Jirásko a Pavel Balihar. Ti nahradili trio Roman Rais, Petr Kněžourek a Ján Štipák, kteří na vlastní žádost nechtěli ve výboru pokračovat. Ustavující schůze nového výboru bude 11.4.2014, kde zároveň proběhne volba předsedy fotbalového oddílu.