Měsíc květen se každoročně stává měsícem, ve kterém probíhá výběr členských příspěvků fotbalového oddílu. Zdvořile žádáme především všechny aktivní hráče k úhradě členských příspěvků v termínu splatnosti. Bližší informace naleznete na přiloženém plakátku případně u vedoucích jednotlivých mužstev.