Tradicím se musí dostát. Nejen z tohoto důvodu se bude o posledním letošním dni konat opět „sranda“ fotbálek. Takže všichni zájemci o trochu pohybu jsou vítání 31.12.2012 od 13:00 hod na UMT v Miletíně.
Pozn.: V případě sněhové nadílky lopaty a vyhrnováky s sebou!!!