Vážení rodiče, dovolte mi, abych Vám nabídnul k prodeji DVD ze soustředění z Čavoje, které čítá cca 1000 fotek, a dále 2xDVD z turnaje z Rašína, kde jsou nahrány všechny zápasy turnaje. Cena DVD Čavoj = 75,- Kč, cena 2DVD Rašín = 150,- Kč. Objednávky budou přijímány do 10.9..2012 u p. Raise.

Zároveň mi dovolte,  abych Vám oznámil, že do 30.9.2012 musí být vybrány členské příspěvky ve výši 750,- Kč.