Fotbalový oddíl bude i během letošního sportovního plesu zajišťovat obsluhu baru. Z tohoto důvodu se hledají dobrovolníci, kteři jsou ochotni strávit sportovní ples v pracovním procesu a obsluhovat návštěvníky sportovního plesu. Všichni, kdo mají zájem pomoci při zajištění tohoto úkolu se můžou přihlásit u předsedy fotbalového oddílu Ondřeje Machačky (tel: +420732980777).