Sportovní klub Miletín, z.s.
Fotbalový oddíl
Jiřího z Poděbrad 219
50771 Miletín

IČ: 44477210
BÚ: 199165602/0300
Číslo oddílu: 5220201

Předseda oddílu:
Bc. Ondřej Machačka,tel: +420 732 980 777

e-mail: ondrej.machacka@centrum.cz

Sekretář oddílu:
Petr Jukl, tel: +420 721 677 481

e-mail: petr.jukl@email.cz

Pokladník:
Bc. Ondřej Machačka

Členové výboru:
Antonín Kraus   –   tel: +420 721 093 854 –  e-mail: akraus@centrum.cz
Lukáš Horák   –   tel: +420 739 570 027   –   e-mail: lukas.horak@centrum.cz
Jan Kučera   –   tel: +420 605 860 145
Pavel Balihar
Vladimír Marek
Ondřej Jirásko

Správce areálu SK: Jindřich Kulhánek, tel: +420 773 200 881 – mail: kulhanekjindrich@centrum.cz