Sportovní činnost v Miletíně dle kronik sahá až do 23. května 1897, kdy byla založena Jednota Sokol, kdy první cvičení probíhala ve školní tělocvičně. Od roku 1911, kdy bylo jmenováno stavební družstvo a byl založen stavební fond byl záměr občanů Miletína, postavit sokolovnu. To se také podařilo, sokolovna byla postavena hlavně z darů občanů, organizací a z úvěru občanské záložny. Oproti původnímu rozpočtu na stavbu sokolovny, který činil 168.500,- Kč se povedlo ušetřit 38.989,- Kč. Dne 14. ledna 1934 byla poprvé svolána valná hromada Sokolo poprvé v sokolovně.

Ustanovením dne 23. dubna 1925 v hostinci u p. Marka vzniká Sportovní klub Miletín. V roce 1926 tvořila členská základna 145 členů, vlastní hřiště bylo zřízeno na starém hřbitově. Dále bylo pronajmutí hřiště za továrnou za velmi příznivých podmínek od p. Dlaboly, kde se také v roce 1931 sehrál první fotbalový zápas. Historicky prvním soupeřem Miletína bylo družstvo Bílé Třemešné.

V roce 1957 oddíl kopané dostal nové hřiště u sokolovny. Vlastní výstavba tohoto hřiště byla započata v roce 1954, bylo vybudováno svépomocí členy oddílu kopané. Ze starého hřiště se přestěhovaly kabiny, hřiště za továrnou bylo zrušeno a bylo dáno do užívání JZD. V kronice je poznamenáno, že je to úspěch celé tělovýchovy v Miletíně, neboť od tohoto roku bude všechna činnost soustředěna v objektu sokolovny, čemuž je dodnes.

V letech 1978 – 1982 probíhala rekonstrukce celého sportovního areálu, sokolovna dostala novou omítku, nové rozvody, sociální zařízení, provedla se oprava střechy, obložily se chodby, šatny a klubovna, vyměnila se i část oken. Proběhla také výstavba bytu pro sokolníka, oplotilo se zčásti hřiště, postavila nová brána, včetně příjezdové asfaltové komunikace, byly vystavěny dvorce na tenis a odbíjenou. Celková hodnota díla na tu dobu činila závratných 580.300,- Kč a na brigádách bylo odpracováno dohromady 7618 dobrovolných hodin.

V dalších letech až do roku 1989 dochází k vybudování garáže, restauračního zařízení, asfaltového povrchu vozovky v okolí sokolovny, oplocení celého areálu, vybudování studny a hlavně byla v letech 1988-89 provedena rekonstrukce fotbalového hřiště, jeho zatravnění, včetně atletické dráhy. Na těchto akcích se vždy svoji dobrovolnou prací podíleli všichni členové tělovýchovné organizace a především členové fotbalového oddílu, kteří byli základním pilířem členské základny celé organizace a to nejenom než se vytvořily další sportovní aktivity po vybudování dalších sportovišť.

Rokem 1989 se zhoršila celá situace pro sportovní klub, který se stal nástupcem TJ Jiskry Miletín, tím, že po několika soudních jednáních jsme museli vydat veškerý majetek, včetně sportovišť župě sokolské. Tento spor se řeší až do dnešních dnů a moc nám i nyní komplikuje situaci, kdy není možno čekat od vyšších orgánů ČSTV žádné dotace na opravu majetku, který dle soudů není náš, ačkoliv ho postavili naši bývalí spoluobčané, členové sportovního klubu.

Největší sportovní úspěchy fotbalového Miletína se píší až v dnešních dnech. V historii se v Miletíně hrál fotbal na okresní úrovni, ač mnohokrát bylo blízko k postupu a dnes už lze jen spekulovat, proč se tak „tenkrát“ nestalo. Od sezóny 2001/2002 se začalo v Miletíně chodit na krajskou soutěž a to poté, kdy se Miletín jako vítěz okresního přeboru Jičínska kvalifikoval do I.B třídy. Rok od roku stále zlepšující se výsledky vedly k tomu, že po šesti letech strávených v I.B třídě mužstvo v loňské sezóně 2006/2007 skončilo na 2.postupovém místě a vybojovalo si tak právo hrát I.A třídu, ve které je v současném ročníku 2007/2008 nováčkem. Kromě „áčka“ v letošních fotbalových soutěží hrají další dva týmy – „B“ mužstvo v okresní soutěži a družstvo žáků, které působí v okresním přeboru.

Po ročním působení „A“ mužstva v I.A třídě, kde náš tým obsadil 12. místo, které znamenalo po ročním působení návrat do I.B třídy, nastupuje v této sezóně 2008/2009 opět v nejnižší krajské soutěži. V okresní soutěži hraje o mistrovské body „B“ mužstvo mužů. Dále vzhledem k minimálnímu počtu fotbalistů v dorosteneckém a žákovském oddíle nebyla tato družstva do soutěžního ročníku svých věkových kategorií přihlášena, naopak nám vzniklo nové družstvo a to tým mladší přípravky, které bylo přihlášeno do okresního přeboru mladší přípravky na Hradecku.